Czym jest marketing rekomendacji?

Marketing rekomendacji to bardzo ważna kwestia związana z promocją. Marketing rekomendacji stanowi różne działania marketingowe, które to mają za zadanie i na celu spowodowanie fali rekomendacji produktu lub usługi wśród konsumentów, przynależących do jego grupy docelowej. Warto wiedzieć, że marketing rekomendacji często nazywany jest także WoMM albo marketingiem szeptanym. Co ważne – jeden z podstawowych mechanizmów marketingu rekomendacji stanowią kampanie „product seeding”, które to opierają się na dostarczeniu wybranej grupie docelowej wyselekcjonowanych konsumentów pełnowartościowych produktów przeznaczonych do testowania włącznie z próbkami dla znajomych (product sampling).
Marketing rekomendacji stanowi aktualnie bardzo modny temat. Ponadto, dodatkowo atmosferę podgrzewają liczne prognozy głoszące, że rola tego rodzaju komunikacji marketingowej będzie wciąż bardzo dynamicznie rosła. Warto zatem rozważyć jakie realne formy może przybrać marketing szeptany. A czym jest WoM, a czym WoMM? WOMMA.org określa WoM jako sposób przekazywania przez konsumentów różnych informacji o produkcie, usłudze lub marce innym konsumentom. To w końcu rekomendacja w tej najczystszej postaci. Marketing rekomendacji (WoM Marketing/buzz marketing czyli WoMM) stanowi wszelkie rozmaite działania wywołujące dialog na linii konsument – konsument albo też konsument – marketer. Ponadto, co ważne, ze swojego założenia musi on być korzystny i to dla wszystkich jego uczestników, a także przede wszystkim, realizować te twarde cele marketingowe. A zatem działania buzz marketingu muszą dawać konsumentom ważny bodziec do rekomendacji, a także powinny ją inicjować oraz ułatwiać. Warto tu wspomnieć także o Net Promoter Score (NPS) – narzędziu badającym poziom satysfakcji konsumenta opierając się o proste pytanie: Czy zarekomendowałbyś/ałabyś daną markę innej osobie w przyszłości? Za sprawą NPS można uzyskać informacje o tym czy konsumenci są skłonni zarekomendować daną markę, a ponadto narzędzie umożliwia wydzielenia trzech podstawowych grup konsumentów: czyli aktywnych rzeczników marki, a także konsumentów biernych oraz trzecią grupę – aktywnie krytykujących. A zatem postaw na marketing rekomendacji.